TÜSİAD Başkanı Turan’dan enflasyon mesajı: Sonuca ulaşmayı umuyoruz

Kentteki bir otelde, Habitat Derneği bünyesinde kurulan GEN Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) ev sahipliğinde “100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi” düzenlendi.

Turan, dünyanın ve zamanın ruhunu doğru okuyan, dünyaya entegre olan, yerel potansiyeli iyi değerlendiren, verimli ve sürdürülebilir ilkelere bağlı yüksek katma değerli bir ekonomiye ulaşmanın kendilerinin en önemli gücü olacağını belirtti.

Ekonomide büyüme kompozisyonunun, hem ihracat hem de yatırım değerinin değişmesi gerektiğini ifade eden Turan, enflasyonu kontrol altına almak için uzun soluklu, sabırlı ve bir o kadar da kararlı olmayı gerektiren bir süreçte olduklarını kaydetti.

Ekonominin öngörülebilir patikaya oturması ve makro istikrar için son dönemde atılan doğru adımların sürdürülmesinin önem taşıdığına işaret eden Turan, “Umuyorum enflasyonla mücadele sürecimizde tüm paydaşlar olarak sabırla arzu ettiğimiz sonuca ulaşırız. Ülkemizde ekonominin gelişebilmesi için güçlü bir yatırım ortamına da ihtiyacımız var.

Güçlü derken öngörülebilir ve güven veren bir yatırım ortamını kastediyorum. Öngörülebilir ve kurallı bir ekonomiye sahip olduğumuz dönemlerde önemli sanayi yatırım hamleleri gerçekleştirebildik.” değerlendirmesini yaptı.

Çoklu kriz ortamının tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye’de de yansımalarının olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

“Yatırımları artırmamız için teşvik mekanizmaları, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi gibi adımlara elbette ihtiyacımız var. Bunun ötesinde yatırımcıya güven veren, büyüme potansiyelini gösteren, ülkenin stratejik vizyonunu barındıran bir hikayeyi hep birlikte oluşturmamız gerekiyor. Bu hikayenin hayata geçirilmesinde baş aktörlerden birisi de elbette girişimcilerimiz. Girişimciliğin, ülkeler için sahip olduğu değer bugün çok daha belirgin bir durumda.”

Ülkeden çıkan birçok girişimin yurt dışından yatırım aldığını, Türkiye’nin küresel çaptaki rekabet gücünün korunmasına katkı sağladığını gururla takip etkilerini ifade eden Turan, Türkiye’nin girişimcilik alanındaki rekabet gücünü arttırmak ve sürdürülebilir kılmak için TÜSİAD olarak yapısal adımları ve kurumların girişimcilik yetkinliğini destekleyen çalışmalara önem verdiklerini dile getirdi.

Turan, “Bu gençlikte iş var” programıyla genç ve yenilikçi girişimciliği 12 yıldır destekledikleri bilgisini verdi. “Dönüşümü hızlandır” adını verdikleri programa, MVP aşamasında ürün ve hizmeti bulunan girişimcilerin 11 Aralık’a kadar başvurabileceğini bildiren Turan, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretim yapısını iş modeline entegre eden girişimciler büyük fark yarattığını aktardı.

TÜSİAD Başkanı Turan, “Araştırmalar, e-ticaret, dijital ödemeler, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve 5G teknolojisini önümüzdeki süreçte en hızlı ve katma değer etkiler yaratacağını öngörüyor. Küresel inovasyon endeksine göre ülkemiz son 10 yılda inovasyonda en fazla ilerleme kaydeden orta gelir düzeyine sahip ekonomiler arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Dijital teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesi ve iş modellerine entegrasyonunun öncelikli olması gerektiğini anlatan Turan, KOBİ ölçeğindeki teknoloji şirketlerinin geliştirdiği dijital çözümlerin takip edilmesi ve şirketler tarafından kullanımının arttırılması anlayışıyla TÜSİAD olarak arz ve talebi buluşturmak amacıyla 2018’de sanayide dijital dönüşümü hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu programla teknoloji tedarikçileriyle kullanıcılarının bir araya getirildiğini belirten Turan, bu süreçte Türkiye’deki teknoloji üretme kapasitesinin tanıtılması ve arttırılmasına hem de ilham verici iyi örneklerin yaygınlaşmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

“Herkesin birbirinden öğreneceği ve öğreteceği şeyler var”

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma, ekonomik ilerlemeden, girişimcilikten ve dijitalleşmeden bahsedildiğinde eğitim konusunun dikkate alınması gerektiğine işaret eden Turan, eğitim müfredatının çağın gerektirdiği beceri ve yetkinlikleri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

Yeni yüzyılın gerektirdiği bilişsel, sosyal ve dijital becerilere sahip, yaratıcı, eleştirel, disiplinler arasında düşünebilen, teknik yetkinlikleri kuvvetli, girişimci ve yabancı dile hakim, farklılıklara ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirmeye odaklanmaları gerektiğini ifade eden Turan, “Gençler başta olmak üzere tüm bireylere kendilerini geliştirmek ve hayallerini gerçekleştirmek için cesaret veren kendi topraklarında mutlu oldukları fikirlerini hayata geçirdikleri bir ülke ortamını sunabilmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Gençlerin hayallerini hayata geçirecek iklimi yaratmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Turan, nitelikli insanların kaybedilmemesi gerektiğini, yaşam boyu öğrenme anlayışını hem bireylerin hem de kurumların benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Farklı kuşakların birlikte yaşadığı, çalıştığı, ürettiği, ürün ve hizmet aldığı bir zamanda olduklarını söyleyen Turan, “Herkesin birbirinden öğreneceği ve öğreteceği şeyler var. Şirketlerin, girişimlerin başarısı ve sürdürülebilmesi için kuşaklar arası da düşünebilmek, ihtiyaçları, fırsatları anlayabilmek ve bunları iş fikrine dönüştürmek son derece önemli.” dedi.

Sayıları giderek artan başarılı girişimci kadınları büyük gururla takip ettiklerini ifade eden Orhan Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kadınların katma değerli üretimini destekleyen programları güçlendirmek ve kız çocuklarını daha fazla bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eğitim almaya yönlendirmemiz gerekiyor. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında girişimcilere büyük görevler düşüyor. Daha çok çalışmamız ve üretmemiz, geleceğe önderlik etmemiz gerekiyor. Atatürk ve yol arkadaşlarının bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i yaşatmak ve yüceltmek hepimizin görevi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x